Bảng cáo cáo website Diamondinvest.vn theo Google Analytics

Nội dung chính

Bảng cáo cáo website Diamondinvest.vn theo Google Analytics – Phân tích khách hàng truy cập trong 30 ngày tham khảo Link sau: https://datastudio.google.com/s/tyCZvWG8TxY

Bạn có thể xem chi tiết tại: https://analytics.google.com/analytics/web/

Thống kê sơ lược

  • Tăng trưởng: 246 người dùng trên website, có 237 người dùng mới
  • Số lần xem trang: 1.341
  • Người dùng trên máy tính: chiếm 52,4%
  • Người dùng trên điện thoại: chiếm 46,7%
  • Người dùng trên Tablet: 0.8%

Top các từ khóa xuất hiện trên Google

Tổng số lần trang web của bạn xuất hiện trên kết quả tìm kiếm: 268

Tổng hợp link các bài viết trên website

I. Bài viết SEO
P1: https://diamondinvest.vn/trai-phieu-la-gi-cac-loai-trai-phieu-pho-bien/
P2: https://diamondinvest.vn/top-cac-co-phieu-tot-nhat-viet-nam-2021/
P3: https://diamondinvest.vn/tang-ban-20-ebook-dau-tu-chung-khoan-hieu-qua/
P4: https://diamondinvest.vn/can-trong-voi-bong-bong-trai-phieu-bat-dong-san/
P5: https://diamondinvest.vn/hop-tac-kinh-doanh-ctv-trai-phieu-co-phieu/
P6: https://diamondinvest.vn/tim-hieu-ve-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-2021/
P7: https://diamondinvest.vn/tim-hieu-cac-thuat-ngu-co-ban-trong-dau-tu-chung-khoan-co-phieu/
P8: https://diamondinvest.vn/mau-tim-trong-chung-khoan-la-gi-cach-doc-chi-so-chung-khoan-mau-tim/
P9: https://diamondinvest.vn/tim-hieu-trai-phieu-chuyen-doi-la-gi/
P10: https://diamondinvest.vn/co-phieu-la-gi-tim-hieu-chi-tiet-ve-co-phieu/
P11: https://diamondinvest.vn/phan-biet-co-phieu-va-trai-phieu/
P12: https://diamondinvest.vn/chien-thang-dac-san-so-hai-va-tham-lam/
P13: https://diamondinvest.vn/khong-nen-dau-tu-dai-han/
P14: https://diamondinvest.vn/mua-do-ban-xanh-hay-mua-xanh-ban-do/
P15: https://diamondinvest.vn/co-phai-doanh-nghiep-khong-vay-duoc-tien-nen-moi-phat-hanh-trai-phieu/
P16: https://diamondinvest.vn/lua-chon-trai-phieu-an-toan-hay-trai-phieu-co-lai-suat-cao/
P17: https://diamondinvest.vn/chung-khoan-la-gi-tim-hieu-co-ban-ve-chung-khoan/
P18: https://diamondinvest.vn/top-cac-san-giao-dich-chung-khoan-viet-nam-tot-nhat-2021/
P19: https://diamondinvest.vn/mua-trai-phieu-doanh-nghiep-hap-dan-hon-gui-tiet-kiem/
P20: https://diamondinvest.vn/huy-dong-von-quoc-te-qua-kenh-trai-phieu-chinh-phu/

II. Bài viết PR – Tin tức:
P1: https://diamondinvest.vn/huong-dan-dau-tu-trai-phieu-doanh-nghiep-an-toan
P2: https://diamondinvest.vn/cac-van-de-nha-dau-tu-quan-tam-khi-dau-tu-trai-phieu-tai-vps/
P3: https://diamondinvest.vn/cac-van-de-nha-dau-tu-quan-tam-khi-dau-tu-trai-phieu-tai-vps-phan-2/
P4: https://diamondinvest.vn/tai-sao-nen-dau-tu-chung-khoan-dau-tu-chung-khoan-o-dau-an-toan/

Tổng hợp Link bài Đăng Fanpage – 20 bài (theo URL website).

P1: https://www.facebook.com/diamondinvest33/posts/111109344649030
P2: https://www.facebook.com/diamondinvest33/posts/111522061274425
P3: https://www.facebook.com/diamondinvest33/posts/113047214455243
P4: https://www.facebook.com/diamondinvest33/posts/115131394246825
P5: https://www.facebook.com/diamondinvest33/posts/116311487462149
P6: https://www.facebook.com/diamondinvest33/posts/116885147404783
P7: https://www.facebook.com/diamondinvest33/posts/117143824045582
P8: https://www.facebook.com/diamondinvest33/posts/117419750684656
P9: https://www.facebook.com/diamondinvest33/posts/117862783973686
P10: https://www.facebook.com/diamondinvest33/posts/117948233965141
P11: https://www.facebook.com/diamondinvest33/posts/118226340603997
P12: https://www.facebook.com/diamondinvest33/posts/118228570603774
P13: https://www.facebook.com/diamondinvest33/posts/118508717242426
P14: https://www.facebook.com/diamondinvest33/posts/118571277236170
P15: https://www.facebook.com/diamondinvest33/posts/118588640567767
P16: https://www.facebook.com/diamondinvest33/posts/118786953881269
P17: https://www.facebook.com/diamondinvest33/posts/118629617230336
P18: https://www.facebook.com/diamondinvest33/posts/118813960545235
P19: https://www.facebook.com/diamondinvest33/posts/118853403874624
P20: https://www.facebook.com/diamondinvest33/posts/118887580537873
P21: https://www.facebook.com/diamondinvest33/posts/119157160510915

Đề xuất

  • Duy trì và đẩy thứ hạng top các từ khóa mà website đã xuất hiện trên Google
  • Chạy các chiến dịch quảng cáo gia tăng nhận diện thương hiệu Diamond Invest
  • Tăng các bài viết bằng hình ảnh trên Fanpage, status sáng tạo, giảm bài đăng thiên về kỹ thuật

NHẬN NGAY TRỌN BỘ TÀI LIỆU CHIẾN LƯỢC GIA TĂNG DOANH NGHIỆP TRÊN INTERNET

Giúp bạn đi hiểu từ tổng quan cơ bản những gì cần triển khai và cách thức X10 mỗi điểm cho doanh nghiệp Online của bạn.