5 mẫu excel chứng từ, báo cáo giá thành công trình cho công ty xây dựng

Nội dung chính

Trong quá trình làm việc với khách hàng thì phòng kế toán và kinh doanh cần có rất nhiều loại mẫu chứng từ, báo cáo ngoài các chứng từ, báo cáo như phiếu xuất, nhập kho, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động… thì công ty xây dựng, thi công còn có thêm 1 số loại chứng từ, báo cáo riêng.

Hôm nay Liphagroup xin chia sẻ các bạn 5 mẫu excel chứng từ, báo cáo giá thành công trình cho công ty xây dựng, hy vọng các mẫu excel đơn giản này giúp bạn có cơ sở để lên bảng mẫu riêng cho mình.

1. Mẫu Excel báo cáo chi phí, giá thành công trình

5 mẫu excel chứng từ, báo cáo giá thành công trình cho công ty xây dựng
5 mẫu excel chứng từ, báo cáo giá thành công trình cho công ty xây dựng

Trong công ty xây dựng, Báo cáo chi phí, giá thành công trình là một trong những báo cáo quan trọng.

Báo cáo này gồm các nội dung cơ bản sau:

– Tên công trình.

– Số dư đầu năm.

– Số phát sinh trong năm. Cột này chia ra thành các mục nhỏ là: nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung.

– Chi phí lũy kế.

– Giá thành công trình.

– Số dự toán.

Sau đây là một ví dụ về lập Báo cáo chi phí, giá thành công trình đã được điền đầy đủ thông tin.

5 mẫu excel chứng từ, báo cáo giá thành công trình cho công ty xây dựng
5 mẫu excel chứng từ, báo cáo giá thành công trình cho công ty xây dựng

2. Mẫu excel Báo cáo tổng hợp chi phí

5 mẫu excel chứng từ, báo cáo giá thành công trình cho công ty xây dựng
5 mẫu excel chứng từ, báo cáo giá thành công trình cho công ty xây dựng

Trong báo cáo này có các nội dung sau:

– Mã chi phí.

– Tên chi phí: ví dụ như chi phí tiếp khách, chi phí nhân công,…

– Loại chi phí: nhân công, nguyên vật liệu, chi phí chung, máy thi công.

– Số phát sinh: số thực tế phát sinh trong kỳ.

5 mẫu excel chứng từ, báo cáo giá thành công trình cho công ty xây dựng
5 mẫu excel chứng từ, báo cáo giá thành công trình cho công ty xây dựng

3. Mẫu Bảng kê chứng từ theo chi phí

5 mẫu excel chứng từ, báo cáo giá thành công trình cho công ty xây dựng
5 mẫu excel chứng từ, báo cáo giá thành công trình cho công ty xây dựng

Theo mẫu như trên thì Bảng kê này có khá nhiều nội dung. Tuy nhiên các nội dung này không phức tạp mà rất dễ nhập liệu. Bảng kê này có các nội dung như sau:

– Ngày hạch toán: điền ngày hạch toán.

– Tháng hạch toán: điền tháng hạch toán.

– Nghiệp vụ: điền nội dung của nghiệp vụ.

– Mã KH/NCC: điền mã khách hàng hoặc nhà cung cấp.

– Mã CT: điền mã công trình.

– Mã VT: điền mã vật tư.

– Chi phí/Loại chi phí: chỉ tập hợp cho một loại chi phí.

– TK Nợ.

– TK Có.

– Số lượng, đơn giá, thành tiền.

4. Mẫu bảng kê chứng từ theo chi phí nguyên vật liệu chính (NVLC):

5 mẫu excel chứng từ, báo cáo giá thành công trình cho công ty xây dựng
5 mẫu excel chứng từ, báo cáo giá thành công trình cho công ty xây dựng

5. Mẫu excel Bảng kê chứng từ theo công trình

5 mẫu excel chứng từ, báo cáo giá thành công trình cho công ty xây dựng
5 mẫu excel chứng từ, báo cáo giá thành công trình cho công ty xây dựng

Về nội dung, Bảng kê chứng từ theo công trình giống như Bảng kê chứng từ theo chi phí, bao gồm những nội dung sau:

– Ngày hạch toán: điền ngày hạch toán.

– Tháng hạch toán: điền tháng hạch toán.

– Nghiệp vụ: điền nội dung của nghiệp vụ.

– Mã KH/NCC: điền mã khách hàng hoặc nhà cung cấp.

– Mã CT: điền mã công trình (chỉ tập hợp cho 1 công trình)

– Mã VT: điền mã vật tư.

– Chi phí/Loại chi phí.

– TK Nợ.

– TK Có.

– Số lượng, đơn giá, thành tiền.

Dưới đây là ví dụ về Bảng kê chứng từ theo công trình CT004:

5 mẫu excel chứng từ, báo cáo giá thành công trình cho công ty xây dựng
5 mẫu excel chứng từ, báo cáo giá thành công trình cho công ty xây dựng

Tải ngay 5 mẫu excel chứng từ báo cáo tại đây

NHẬN NGAY TRỌN BỘ TÀI LIỆU CHIẾN LƯỢC GIA TĂNG DOANH NGHIỆP TRÊN INTERNET

Giúp bạn đi hiểu từ tổng quan cơ bản những gì cần triển khai và cách thức X10 mỗi điểm cho doanh nghiệp Online của bạn.